คลังแสงแห่งข้อมูลสินค้า

นี่คือคลังแสงข้อมูลสินค้า และบริการที่รวบรวมมาให้ทุกท่านอ่านได้อย่างจุใจ

เครื่องเล่น

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับเด็กขณะเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเล่นสนามเด็กเล่น เด็กทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเล่น และเล่นเพื่อจะเรียนรู้ และเด็กทุกคนจะได้รับประสบการณ์การเล่นที่ปลอดภัย มีคุณค่า และเอื้อต่อการมีพัฒนาการที่ดี โดยลักษณะของนโยบายความปลอดภัย ที่ครูหรือสถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อประสิทธิภาพของสนามเด็กเล่น โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ ครูควรสอดส่องดูแลเด็กอย่างเหมาะสม โดยให้เด็กอยู่ในสายตาเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ลับตา เช่น ในเครื่องเล่นสำหรับคลาน ครูต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ติดประกาศแจ้งกฎระเบียบการเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ครูควรกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และปฏิเสธไม่ให้นักเรียนเล่นเครื่องเล่น ในสนามเด็กเล่นหากมีการละเมิดเกิดขึ้น ก่อนที่จะอนุญาตให้นักเรียนเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นโดยมาจาก happycitythailand ครูควรสำรวจให้ดีก่อนว่า มีจุดไหนที่ชำรุดหรืออาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และแจ้งให้เด็กระวังบริเวณเหล่านั้นเป็นพิเศษ และควรจะมองหาเศษแก้วแตก ขยะ ชิ้นโลหะ และของมีคมต่างๆ

, ,